Up

CIRCULAR LETTER

i. Surat Pekeliling MQA Bil. 4/2013: Keperluan Minimum PNGK Untuk Bergraduat bagi Program Ijazah Sarjana (Secara Kerja Kursus & Campuran)
ii. Surat Pekeliling MQA Bil. 1/2013 – Pindaan Terhadap Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran (Syarat Kelayakan Masuk Program Ijazah Sarjana)
iii. Surat Pekeliling MQA Bil. 1/2015 – Pindaan Terhadap Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran
1-Surat Pekeliling MQA Bil 1 2019 SP Komputeran Addendum Sains Data Keselamatan Siber
 
 
Powered by Phoca Download
 

Berita & Info Terkini