Objektif

OBJEKTIF

 

1.

Memastikan program akademik UTeM yang ditawarkan mendapat akreditasi.

2. 

Menyelaraskan aktiviti ke arah peningkatan pengiktirafan akademik dan perkhidmatan yang disediakan oleh UTeM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

3. 

Membudayakan peningkatan kualiti kerja berterusan di kalangan warga UTeM.

4. 

Mewujudkan mekanisma pengenalpastian, mitigasi & kawalan risiko dalam semua aktiviti universiti.

 

 

 

Berita & Info Terkini